www.alfapujcky.cz Revolvingový úvěr
sponzorované odkazy

Doporučujeme
Zkuste naše finanční poradenství na Finmix.cz ať se nedostanete do problémů a nepotká vás osobní bankrot a finanční krach. Můžete také načerpat informace, rady a tipy na portále daki.cz inzerce půjček. Hledáte-li zdroj informací a ripů jak na peníze, tak navštivte magazín o penězích Oslíčku.cz, nebudete litovat. Ztrácíte se v oblasti financí? Hledáte nejlepší půjčky? Co například půjčka 40 000 Kč ihned na účet? Nebo dáte přednost půjčce na složenku před výplatou? Tipy na půjčky přinášíme každý den.
Finanční poradenství
Peníze, půjčky, úvěry, hypotéky, spoření... témata, která ovlivňují životy každého z nás. Ne pro všechny jsou však tyto finanční obory srozumitelné. Proto se snažíme rozebrat pečlivě všechny témata (např. konsolidace půjček, americká hypotéka, peníze na směnku) a předat vám tak tyto důležité informace. Naše stránky Alfapujcky.cz pravidelně doplňujeme o nová témata z oblasti financí a půjček.

Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr je krátkodobý úvěr s možností dalšího obnovování. Funguje na stejném principu jako úvěr kontokorentní, jen s tím rozdílem, že revolvingový úvěr se poskytuje účelově a není vázán na žádný bankovní běžný účet. Poskytuje se podnikatelům a firmám na financování provozních potřeb, především oběžných aktiv (pohledávky, zásoby). Díky němu překlenou období mezi fakturací za své zboží a služby a mezi splatností svých pohledávek. Mnoho firem má totiž finanční potřebu právě pouze do doby uhrazení pohledávek.

Revolvingový úvěr je neustále opakovatelný a obnovitelný. Lze ho v podstatě čerpat i splácet zároveň. Po zaplacení části dlužné částky lze z úvěrového rámce opět znovu čerpat. Dejte však pozor na to, aby revolvingový úvěr sloužil opravdu na překlenutí krátkodobého období nedostatku finančních prostředků. Nepoužívejte ho na financování dlouhodobých investic, to by vás vyšlo poměrně draho.

Bankovní i nebankovní instituce nabízí svým klientům také kreditní karty fungující na bázi revolvingového úvěru. Z této karty můžete vybírat hotovost, platit v obchodech nebo i převést prostředky na bankovní účet. K dispozici máte opět předem dohodnutý úvěrový rámec, ze kterého zároveň čerpáte i splácíte ve stanovených termínech. Tyto kreditní karty mohou posloužit jako finanční rezerva pro neočekávané situace.

Revolvingový úvěr bývá uzavírán na dobu jednoho roku, většinou s automatickou možností prodloužení na další kalendářní rok. Vyřízení úvěru je zdarma. Doba úročení začíná dnem prvního čerpání. Úvěr lze samozřejmě splatit i dříve, většinou bez finančního postihu. Úrokové sazby těchto úvěrů bývají stanovovány individuálně. Mohou být fixní nebo pohyblivé. Pohybují se kolem dvou procent p.m., ovšem pokud úvěr nestačíte splatit do bezúročného období, to znamená do konce měsíce, roční procentní sazba nákladů se vyšplhá až na částku kolem dvaceti procent. Pohyblivá úroková sazba bývá tvořena sazbou mezibankovního trhu PRIBOR nebo EURIBOR podle měny, v jaké bude úvěr poskytnut a dále z marže, která se odvodí od firemního rizika. U revolvingového úvěru se většinou ručí pohledávkami z obchodního styku. V takovém případě není potřeba o tom informovat odběratele. Zřídí se zástavní právo k pohledávkám, a to za těmi odběrateli, které banka vybere a schválí. Může se také ručit blankosměnkou, třetí osobou, depozitem nebo nemovitostí.

Výhody revolvingového úvěru:

  • díky účelovosti úvěru bývá nižší úroková míra
  • úvěr lze čerpat i v cizí měně
  • úvěr je poskytován bankovními i nebankovními společnostmi
  • možnost opakovaného čerpání úvěru
  • možnost čerpání úvěru prostřednictvím kreditní karty

Nevýhody revolvingového úvěru:

  • vysoké poplatky
  • vysoký úrok z prodlení
  • nízký úvěrový rámec
  • vyšší minimální částka splátky (cca 5% z dlužné částky)

K žádosti o revolvingový úvěr je nutné předložit: doklad o právní subjektivitě, účetní závěrku, daňová přiznání a výroční zprávy za poslední tři roky, informace o firmě, podnikatelský záměr a finanční plán s konkretizací charakteristiky současného stavu aktivit, podklady pro zajištění úvěru, doklad o zajištění odbytu produkce.

Kromě bankovních institucí můžete revolvingový úvěr získat i u těch nebankovních, např. u firmy COFIDIS s.r.o., CETELEM ČR, a.s. nebo ESSOX s.r.o. Revolvingové úvěry bývají v poslední době často nabízeny také fyzickým osobám – nepodnikatelům, a to např. v souvislosti s poskytnutým klasickým úvěrem.

sponzorované odkazy