www.alfapujcky.cz Eskontní úvěry
sponzorované odkazy

Doporučujeme
Zkuste naše finanční poradenství na Finmix.cz ať se nedostanete do problémů a nepotká vás osobní bankrot a finanční krach. Můžete také načerpat informace, rady a tipy na portále daki.cz inzerce půjček. Hledáte-li zdroj informací a ripů jak na peníze, tak navštivte magazín o penězích Oslíčku.cz, nebudete litovat. Ztrácíte se v oblasti financí? Hledáte nejlepší půjčky? Co například půjčka 40 000 Kč ihned na účet? Nebo dáte přednost půjčce na složenku před výplatou? Tipy na půjčky přinášíme každý den.
Finanční poradenství
Peníze, půjčky, úvěry, hypotéky, spoření... témata, která ovlivňují životy každého z nás. Ne pro všechny jsou však tyto finanční obory srozumitelné. Proto se snažíme rozebrat pečlivě všechny témata (např. konsolidace půjček, americká hypotéka, peníze na směnku) a předat vám tak tyto důležité informace. Naše stránky Alfapujcky.cz pravidelně doplňujeme o nová témata z oblasti financí a půjček.

Eskontní úvěry

Eskontní úvěr je forma krátkodobého úvěru, která spočívá v odkupu směnky bankou před datem její splatnosti. Směnka je obchodovatelný cenný papír, sepsaný ve stanovené formě, z něhož vyplývá dlužnický závazek. Jinak řečeno jde o písemný doklad finančního závazku. Odběrateli zboží (který se stává na směnce emitentem) tak vyplývá povinnosti uhradit osobě na směnce (remitent) určitý finanční obnos v určitém datu splatnosti.

V případě vystavení směnky dlužníkem, který se na směnce zavazuje zaplatit určitou finanční hodnotu v určitou dobu splatnosti, se jedná o tzv. směnku vlastní neboli solasměnku. Majitelem směnky se stane věřitel neboli remitent. Hlavním směnečným dlužníkem je její výstavce neboli dlužník. V případě vystavení směnky věřitelem jde o směnku cizí (tratu). V ní definuje věřitel povinnost třetí osobě, aby za něj zaplatila jeho věřiteli. Hlavním směnečným dlužníkem je tedy dlužník uvedený na směnce (akceptant), vedlejším směnečným dlužníkem je výstavce směnky. Funkce směnky je jednak zajišťovací a jednak platební. V případě, že je použita k financování úvěru, mluvíme o tzv. eskontním úvěru.

Podstata eskontního úvěru spočívá v odkupu směnky bankou. Vlastník směnky za ni dostane nominální hodnotu směnky sníženou o eskontní provizi (tzv. diskont), rizikovou prémii a další náklady vyplývající z transakce. V případě, že jde o zahraniční směnku, snižuje se hodnota směnky ještě o odměnu za inkaso směnky, inkasní výlohy zahraniční směnky a další případné výdaje. V případě takovéhoto odkupu směnky bankou se emitent (dlužník) stává dlužníkem banky. V době splatnosti směnky ji banka předloží k úhradě emitentovi (směnečnému dlužníkovi), popřípadě avalistům nebo dalším osobám ze směnky zavázaným. Pokud však svůj závazek neuhradí, obrátí se následně na původního držitele směnky (vedlejšího směnečného dlužníka).

V české republice jsou největšími poskytovateli eskontních úvěrů Komerční banka a Česká spořitelna. Každá z bank si při poskytování eskontních úvěrů stanovuje své podmínky. Samozřejmostí je prověření všech náležitostí směnky a osob na ní zúčastněných. Taktéž i úrokové sazby se stanovují individuálně. Odvozují se od diskontní úrokové sazby ČNB. Ta se pohybuje přibližně kolem 2,5%. Při žádosti o eskontní úvěr je mimo jiné potřeba bance předložit: žádost o eskont směnek, doklad o právní subjektivitě žadatele, doklady prokazující obchodní charakter směnky.

Eskontní úvěr lze poskytnout jednorázově nebo opakovaně, např. na základě rámcové smlouvy o eskontu směnek (tzv. směnečného obliga). V České republice nejsou eskontní úvěry příliš častou formou financování. Jedním z důvodů může být náročnost při prověřování osob uvedených na směnce. Podnikatelé daleko radši využívají jiných úvěrových produktů, které lze vyřídit snadněji, např. revolvingových či kontokorentních úvěrů. Navíc ne vždy se podaří eskontní úvěr s bankou uzavřít. Podmínkou takovéhoto financování je důkladná finanční analýza a bonita účastníků směnky a prověření všech náležitostí směnky. Banka přistoupí k eskontu směnky pouze v případě, že existuje reálná pravděpodobnost, že směnka bude v den splatnosti uhrazena. Obchodování se směnkami upravuje v České republice šekový zákon.

Výhody eskontního úvěru:

  • rychlé získání peněžních prostředků
  • poměrně nízká úroková sazba
  • banka nepožaduje žádný zajišťovací prostředek

Nevýhody eskontního úvěru:

  • povinnosti uhradit závazek ze směnky vyplývající v případě, že směnečný dlužník nezaplatí
  • administrativní náročnost při vyřizování úvěru
  • snížení přijaté částky za směnku o úroky a další poplatky
sponzorované odkazy